תכנון פיננסי

תכנון פיננסי

לתכנון פיננסי יש חשיבות בכל גיל ובמיוחד לקראת הפרישה. התכנון הפיננסי עוסק בהשוואה של כלל הנכסים, החסכונות והמשאבים שעומדים לרשותך לקראת הפרישה מול יעדים ומטרות שהצבת לעצמך ולמשפחתך. מטרת התכנון הפיננסי היא להציף את הפערים (במידה וקיימים) בין היעדים והמטרות שהצבת מול המצב הקיים וזאת על מנת להיערך עם פתרונות לצמצום הפערים לצורך שמירת רמת החיים הקיימת לאחר הפרישה.

הגדרת יעדים כלכליים, אישיים ומשפחתיים

השלב הראשון בתכנון פיננסי שמתבצע עבורך עם הפרישה מעבודה הוא הגדרת יעדים כלכליים, אישיים ומשפחתיים לתקופה שאחרי הפרישה. הניסיון מוכיח שרוב המשפחות מתקשות לשמור על רמת חיים דומה לקיימת בתקופה שלאחר הפרישה ולכן יש צורך לשקף את תמונת המצב הכלכלית של המשפחה מוקדם ככל האפשר.

ניתוח המצב הפיננסי הקיים שלך

בשלב הבא נבדקת מידת ההתאמה בין המצב הפיננסי הקיים שלך לבין היעדים הכלכליים, האישיים והמשפחתיים. היועץ הפנסיוני מפיק עבורך את כלל נתוני הנכסים, מוצרי הביטוח והפנסיה והביטוח שלך (מהמסלקה הפנסיונית) במטרה לבצע תחזית לגיל פרישה ולהשוות התחזית מול היעדים והמטרות שהצבת לך ולמשפחתך.

השלמות נדרשות על פי יעדים וצרכים

הפלט של התכנון הפיננסי הינו מסמך המסכם את הפערים (במידה וקיימים) בין המצב הקיים של נכסיך מול מטרות ויעדים שהצבת לעצמך. כמו כן יוצגו פתרונות לפערים.

חסכון במיסוי בעת פרישה

ניתוח של המצב הפנסיוני הקיים יאפשר לך לתכנן את המיסוי בעת פרישה. תכנון נכון פירושו ניצול מקסימלי של הטבות המס המגיעות לך על פי חוק. חסכון במס משמעותו הגדלת הקצבה ו-או הסכום ההוני שיעמוד לרשותך בעת פרישה.

הייעוץ שלך מתחיל עכשיו!

אילן טאוב הוא יועץ פנסיוני ברישיון משרד האוצר שמתמחה בתכנון פיננסי, עם ניסיון מוכח של מעל לשני עשורים. אם ברצונך ליהנות מתכנון פיננסי מותאם אישית, נותר רק להשאיר את הפרטים שלך כאן באתר ולתאם ייעוץ ראשוני בחינם וללא התחייבות.

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי

לתכנון פיננסי יש חשיבות בכל גיל ובמיוחד לקראת הפרישה. התכנון הפיננסי עוסק בהשוואה של כלל הנכסים, החסכונות והמשאבים שעומדים לרשותך לקראת הפרישה מול יעדים ומטרות שהצבת לעצמך ולמשפחתך. מטרת התכנון הפיננסי היא להציף את הפערים (במידה וקיימים) בין היעדים והמטרות שהצבת מול המצב הקיים וזאת על מנת להיערך עם פתרונות לצמצום הפערים לצורך שמירת רמת החיים הקיימת לאחר הפרישה.

הגדרת יעדים כלכליים, אישיים ומשפחתיים

השלב הראשון בתכנון פיננסי שמתבצע עבורך עם הפרישה מעבודה הוא הגדרת יעדים כלכליים, אישיים ומשפחתיים לתקופה שאחרי הפרישה. הניסיון מוכיח שרוב המשפחות מתקשות לשמור על רמת חיים דומה לקיימת בתקופה שלאחר הפרישה ולכן יש צורך לשקף את תמונת המצב הכלכלית של המשפחה מוקדם ככל האפשר.

ניתוח המצב הפיננסי הקיים שלך

בשלב הבא נבדקת מידת ההתאמה בין המצב הפיננסי הקיים שלך לבין היעדים הכלכליים, האישיים והמשפחתיים. היועץ הפנסיוני מפיק עבורך את כלל נתוני הנכסים, מוצרי הביטוח והפנסיה והביטוח שלך (מהמסלקה הפנסיונית) במטרה לבצע תחזית לגיל פרישה ולהשוות התחזית מול היעדים והמטרות שהצבת לך ולמשפחתך.

השלמות נדרשות על פי יעדים וצרכים

הפלט של התכנון הפיננסי הינו מסמך המסכם את הפערים (במידה וקיימים) בין המצב הקיים של נכסיך מול מטרות ויעדים שהצבת לעצמך. כמו כן יוצגו פתרונות לפערים.

חסכון במיסוי בעת פרישה

ניתוח של המצב הפנסיוני הקיים יאפשר לך לתכנן את המיסוי בעת פרישה. תכנון נכון פירושו ניצול מקסימלי של הטבות המס המגיעות לך על פי חוק. חסכון במס משמעותו הגדלת הקצבה ו-או הסכום ההוני שיעמוד לרשותך בעת פרישה.

הייעוץ שלך מתחיל עכשיו!

אילן טאוב הוא יועץ פנסיוני ברישיון משרד האוצר שמתמחה בתכנון פיננסי, עם ניסיון מוכח של מעל לשני עשורים. אם ברצונך ליהנות מתכנון פיננסי מותאם אישית, נותר רק להשאיר את הפרטים שלך כאן באתר ולתאם ייעוץ ראשוני בחינם וללא התחייבות.

תכנון פיננסי |