הנהלת חשבונות לעסקים

ייעוץ לפרישה

פרישה מהעבודה צפויה להפגיש אותך עם שורה ארוכה של שאלות ומשימות ביורוקרטיות. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם השינוי שיחול בחייך היא לקבל שירותי ייעוץ מקצועיים. המטרה של ייעוץ לקראת ובעת פרישה היא לספק לך מידע אובייקטיבי, אמין אשר יסייע לך בקבלת החלטות.

מיפוי צבירות, פיצויים ותגמולים

יייעוץ לקראת פרישה מתחיל במיפוי צבירות קיימות (פיצויים ותגמולים) בתכניות הביטוח והפנסיה בחתך של הון/קצבה. המיפוי מאפשר לחזות את גובה הקצבה אשר תוכל למשוך בעת פרישה ומה הסכום ההוני שיעמוד לרשותך. כמו כן, במסגרת המיפוי ישנה התייחסות למידע על לפיצויים ותגמולים פטורים או חייבים במס.

הגדרת צרכים ספציפיים שלך ושל המשפחה

אצל רב המשפחות יש ירידה ברמת החיים לאחר הפרישה היות והקצבה המתקבלת קטנה מהשכר בתקופת עבודתך כשכיר/ה. חשוב! לחשוף את הפער בין הצרכים שיוגדרו לבין תמונת המצב החזויה/קיימת במועד הפרישה על מנת שנוכל לתכנן את רמת חיינו לאחר הפרישה או לנקוט להשתמש בנכסים קיימים אחרים על מנת לצמצם הפער.

תכנון מיסוי בעת סיום עבודה

תכנון נכון יאפשר לך לנצל את הטבות המס העומדות לרשותך על פי חוק, על פי חלוקת הכספים שצברת בתכניות השונות (פיצויים/תגמולים) ובהתאם לאפשרויות משיכת הכספים (הון/קצבה).

התנהלות מול פקיד שומה

מילוי הטפסים המתאימים מול פקיד שומה (161 א, 161 ד וכו…) על פי תכנון המיסוי (ניצול הטבות המס) וקבלת האישורים המתאימים עבור חברות הביטוח/קרנות פנסיה/קופות גמל למשיכת הכספים כהון (סכום חד פעמי) או כקצבה.

הייעוץ הפנסיוני שלך מעולם לא היה חשוב כל כך

אילן טאוב הוא יועץ פנסיוני ברישיון משרד האוצר שיכין אותך לפרישה הצפויה בהיבט הפנסיוני. כל שעליך לעשות כעת הוא לתאם ייעוץ שעל פיו תוכל לממש את פרישתך.

הנהלת חשבונות לעסקים

ייעוץ לפרישה

פרישה מהעבודה צפויה להפגיש אותך עם שורה ארוכה של שאלות ומשימות ביורוקרטיות. הדרך הטובה ביותר להתמודד עם השינוי שיחול בחייך היא לקבל שירותי ייעוץ מקצועיים. המטרה של ייעוץ לקראת ובעת פרישה היא לספק לך מידע אובייקטיבי, אמין אשר יסייע לך בקבלת החלטות.

מיפוי צבירות, פיצויים ותגמולים

ייעוץ לקראת פרישה מתחיל במיפוי צבירות קיימות (פיצויים ותגמולים) בתכניות הביטוח והפנסיה בחתך של הון/קצבה. המיפוי מאפשר לחזות את גובה הקצבה אשר תוכל למשוך בעת פרישה ומה הסכום ההוני שיעמוד לרשותך. כמו כן, במסגרת המיפוי ישנה התייחסות למידע על לפיצויים ותגמולים פטורים או חייבים במס.

הגדרת צרכים ספציפיים שלך ושל המשפחה

אצל רב המשפחות יש ירידה ברמת החיים לאחר הפרישה היות והקצבה המתקבלת קטנה מהשכר בתקופת עבודתך כשכיר/ה. חשוב! לחשוף את הפער בין הצרכים שיוגדרו לבין תמונת המצב החזויה/קיימת במועד הפרישה על מנת שנוכל לתכנן את רמת חיינו לאחר הפרישה או לנקוט להשתמש בנכסים קיימים אחרים על מנת לצמצם הפער.

תכנון מיסוי בעת סיום עבודה

תכנון נכון יאפשר לך לנצל את הטבות המס העומדות לרשותך על פי חוק, על פי חלוקת הכספים שצברת בתכניות השונות (פיצויים/תגמולים) ובהתאם לאפשרויות משיכת הכספים (הון/קצבה).

התנהלות מול פקיד שומה

מילוי הטפסים המתאימים מול פקיד שומה (161 א, 161 ד וכו…) על פי תכנון המיסוי (ניצול הטבות המס) וקבלת האישורים המתאימים עבור חברות הביטוח/קרנות פנסיה/קופות גמל למשיכת הכספים כהון (סכום חד פעמי) או כקצבה.

הייעוץ הפנסיוני שלך מעולם לא היה חשוב כל כך

אילן טאוב הוא יועץ פנסיוני ברישיון משרד האוצר שיכין אותך לפרישה הצפויה בהיבט הפנסיוני. כל שעליך לעשות כעת הוא לתאם ייעוץ שעל פיו תוכל לממש את פרישתך.

ייעוץ לפרישה |